Thursday, January 31, 2013

Caulton Morris

Caulton Morris seorang photog dari UK yg memang pakar
 dalam bab potrait kepala dibawah bumi. 

Semua foto adalah rakaman asli tanpa bantuan rekayasa
 photoshop. Salut kepada En. Morris.


Wednesday, January 30, 2013